Logo
My Journal
My Thought

My Thought

Bersyukur

Tidak akan menjadi rendah atau tinggi, dan tidak akan menjadi buruk atau berlebihan makanan mu, bila kamu ingat bersyukur atas rezeki Allah ini.

Leave A Comment