Logo
My Journal
My Thought

My Thought

Ikhtiar dan Usaha

Ingat sehat mu sebelum sakit mu. Ingat cukup mu sebelum kurang mu. Doa dan mohon lah pada Allah bagaikan sudah tidak ada lagi harapan untuk mu. Ikhtiar dan usaha lah di dunia bagaikan harapan itu sudah didepan mata.

Leave A Comment