Logo
My Journal
My Thought

My Thought

Quotes, 03 Nov 2019

Ketika rezeki tidak lagi di syukuri dan Zakat yang wajib tidak lagi dibayar maka, bukan saja rezeki tidak lagi mengalir, tetapi juga benda dan alam yang disentuh, berbuah masalah.

Leave A Comment