Logo
My Journal
My Thought

My Thought

Quotes 8 Maret 2019

Barangkali kita fikir sudah cukup, dengan membaca dua kalimat sahadat, shalat lima kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, bayar zakat dan berangkat ke tanah suci untuk ibadah haji. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kalau membiarkan manusia lainnya tidak mendapat petunjuk-Nya.

Leave A Comment