Logo
My Journal
My Thought

My Thought

Quotes,29 July 2019

Ada orang menunggu rezeki agar dapat beribadah (berbuat baik), ternyata orang yang beribadah (berbuat baik) justru yang mendapat rezeki.

Leave A Comment